ระบบไฟในงานป้าย

ระบบไฟในงานป้าย

แบ่งเป็น 2 แบบคือ

1. AC 220

2.DC 12V-24V

ชนิดของไฟ แบ่งได้ 4 ชนิด

1.LED / 

2.ฟูออเรสเซ็นต์ / หรือหลอดนีออน T8

3.ทั้งสเตน / หลอดใสวินเทจ

4.นีออนไลท์  / หลอดแก้วอัดก๊าซเฉื่อย

5.เมทัลฮาไลน์/ไอโอดีน  ประเภทส่องป้าย