เครื่องจักรในงานป้ายมีอะไรบ้าง

ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ผลิตป้าย

1. ประเภทงานพิมพ์

- อิ้งเจ็ต

- เลเซอร์

- เครื่องสกรีน

2. ประเภท งานตัด แกะ ฉลุ

- CNC Laser
- CNC Engrave